Toprak Çuval Kubbeler

Turkoğlu

Yer: Türkoğlu/Kahramanmaraş
Yaşam alanı: 20m²
Yıl: 2023
Tasarım: Poçolanaworks

Bu toprak çuvallı (earthbag) çift kubbe, Türkiye’nin güneyi Türkoğlu’nda Herkes Için Mimarlik ve Poçolana Works işbirliğiyle inşa edildi.
Çift kubbe, süper kerpiç (süperadobe) tekniğine dayanıyor: polipropilen çuvallar nemli toprakla doldurulup, sıkıştırılıyor. Gerilme direnci için her sıra arasına dikenli tel yerleştiriliyor. Bu işlemler, kademeli olarak bir kubbe oluşturmak için içeriye doğru küçük kaymalarla tekrarlanıyor. Bu teknik bize iki ana avantaj sunuyor: yapılar yereldeki mevcut herhangi bir toprakla inşa edilebiliyor, aynı zamanda kubbe oluşturmanın da en kolay yollarından biri. Bu tarz yapılarda temel dezavantaj ise binanın çatısı olmadığından su geçirmezliğinin tamamen dış sıvalara bağlı olması.

gönüllü katılımcı

ton toprak

ton çakıl

metre toprak çuval