Tezekevlerİ

Üç küçük ev ve ayrı ıslak hacim yapısı

2016 – 2018

Banyo Binası

8bin100 projesinin bir parçası olarak Tezekevleri, doğal materyallerin olanaklarını göstermek için Matthieu Pedergnana / atelier-metis tarafından tasarlandı ve başlatıldı. Proje kapsamında yapılan ilk bina 30 m2 oturumuyla 4 banyo ve 4 kuru tuvaletten oluşuyor. Kerpiç şişe duvarlar ile tepesi bitirilen dış duvarlar earthbag taşıyıcı duvar tekniği ile, iç duvarlar ise ahşap konstrüksiyon şerbetli saman sıkıştırma tekniği ile örüldü. Çatı yağmur suyunun su tankına yönlendirilerek biriktirilmesi amacıyla yapının merkezine doğru eğimlendirildi. Tüm duşlar parlak ve renkli kireç ince sıva ile sıvandı (tadelakt).

Saman Balyası Ev

Aynı plana sahip üç küçük barınma birimi (17m2), farklı dış duvar örme teknikleriyle birbirinden ayrılır. Her biri çakıl çuval temel sistemi, asma katı destekleyen kerpiç tuğla iç duvar ve saman balyası ile izolasyonu sağlayan çatılardan oluşur. Güneye bakan büyük pencereler ve içeride güneş enerjisini depolayan ağır kerpiç duvarlar yapıların kış şartlarında sıcak ve aydınlık kalmasını sağlar.
Saman balyası ev taşıyıcı duvarlıdır, duvarlar çatıyı destekleyen ayrı bir taşıyıcı sistem barındırmamaktadır. Yapının kütlesi saman balyaları tarafından taşınır. Yapı büyük ölçüde 2016’de Matthieu Pedergnana tarafından düzenlenen bir atölye çalışması sırasında ortaya çıktı.

Şerbetli Saman Ev

Şerbetli saman tekniği , samanın az miktarda sıvı kil ile karıştırılarak herhangi bir boyutta duvar kalınlığına uygun olarak yerleştirilen kalıplar arasına sıkıştırılarak doldurulmasınıi içerir. Yalıtım seviyesi saman balyası tekniği kadar etkili olabilir. Yüzeyi tamamlandıktan sonra toprak/kum/saman kaba sıva ile sıvanır ve su geçirimsiz toprak/tezek karışımından oluşan ince sıva ile bitirilir.

Kerpiç Tuğla Ev

Adobe, ya da kerpiç tuğla yapı dünyadaki en yaygın toprak yapı tekniklerinden biridir. Bu tuğlalar yüksek basınç dayanımına sahiptir ancak yalıtım değerleri düşüktür. Üretimleri de yoğun emek gerektirir fakat taşıyıcı olarak ahşap kullanımını azaltmaktadır.

toplam m2

ay işçilik

gönüllü sayısı

toprak çuval

saman balyası

kerpiç tuğla

Proje linkleri

instagram

/tezekevleri

Facebook

/tezekevleri